Teksty liturgiczne o Męczennicach

4 WRZEŚNIA

BŁ. M. STELLI I 10 TOWARZYSZEK,

DZIEWIC I MĘCZENNIC Z NOWOGRÓDKA

ANTYFONA NA WEJŚCIE:

Oto święci, którzy aż do śmierci walczyli w obronie Prawa Bożego,* nie bali się gróźb prześladowców, * bo Chrystus był im mocą. (O. W. Alleluja )

WPROWADZENIE:

Wpatrujemy się dzisiaj z podziwem w ofiarę Błogosławionej Siostry Stelli i jej 10 Towarzyszek, które w czasie II wojny światowej oddały swoje życie za ludzi uwięzionych przez hitlerowskich oprawców. Ich gorliwość i wiara w Chrystusa stały się przykładem dla wielu ludzi. Dlatego, kiedy w dzisiejszej lekturze Bożego słowa spotkamy Jezusa, który działa w człowieku wielkie cuda miłości, zechciejmy przez wstawiennictwo błogosławionych Męczennic z Nowogródka zanieść Mu z ufnością wszelkie troski. Na początku Mszy Świętej przeprośmy Boga za brak wiary i odwagi w jej wyznawaniu.

AKT POKUTY:

K: Panie, który powołujesz nas do ofiarnej służby Twojemu królestwu, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.

K: Chryste, który każdemu z nas dajesz wszelkie potrzebne dary, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.

K: Panie, który przygotowałeś nam miejsce w niebie, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.

KOLEKTA:

Boże, mocy pokornych, Ty w cudowny sposób podtrzymywałeś w czasie męczeństwa Błogosławione dziewice M. Stellę i jej Towarzyszki, które przelały krew za wiarę; spraw za ich wstawiennictwem, byśmy i my również pozostali aż do śmierci wierni Tobie i Kościołowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W: Amen.

MODLITWA NAD DARAMI:

Boże, nasz Ojcze, uświęć swoim błogosławieństwem złożone dary i rozpal w nas gorącą miłość ku Tobie, która dała Błogosławionej M. Stelli i jej 10 Towarzyszkom siłę do pokonania cierpień ciała. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ:

Jeśli kto chce pójść za Mną,* niech się zaprze samego siebie,* niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. (O. W. Alleluja).

MODLITWA PO KOMUNII:

Boże, nasz Ojcze, posileni sakramentalnymi darami, pokornie Cię prosimy, abyśmy za przykładem Błogosławionej M. Stelli i jej 10 Towarzyszek z miłością uczestniczyli w Męce Twojego Syna * i cieszyli się owocami wiecznego pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego.
W:
Amen.

POWRÓT