Modlitwy nazaretańskie

Modlitwy przez wstawiennictwo bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz, i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen

Boże spraw, aby przykład błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, jej żar miłości do Ciebie i wielkoduszna miłość bliźniego w posługiwaniu drugim były dla nas natchnieniem i pomocą w naszym działaniu. Prosimy, udziel nam za jej wstawiennictwem łaski, którą pragniemy otrzymać dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku. Amen

Modlitwa przez wstawiennictwo bł. s. Marii Stelli i 10 Towarzyszek – Męczennic, Nazaretanek z Nowogródka

Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli i Dziesięciu Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich.

Boże, pełen miłości i miłosierdzia, przez ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy…, abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami.

Modlitwa przez wstawiennictwo Sł. Bożej s.Małgorzaty Banaś

Miłosierny Boże, Twój Syn Jezus Chrystus z poddaniem i miłością przyjął Twoją wolę, a Jego śmierć stała się dla Kościoła źródłem nowego życia. Spraw łaskawie, aby Twoja Służebnica, S. Małgorzata, nazaretanka z Nowogródka, która na wzór Jezusa przyjęła prześladowanie i przeciwności losu jako wezwanie do szczególnej służby Kościołowi, zaliczona została w poczet błogosławionych. Niech świadectwo jej żywej wiary, męstwa i miłości bliźniego pociąga nas do wiernego trwania przy Chrystusie i Jego Kościele.

Za jej wstawiennictwem udziel nam łaski, o którą prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Sługo Boża, Siostro Małgorzato, módl sie za nami.

Litania do Najświętszej Rodziny

Kyrie, elejson – Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Maryjo, Józefie św., których cały świat czci imieniem Najświętszej Rodziny, wspierajcie nas.

■ Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi,

ale uczczona śpiewem aniołów,

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i mędrców,

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,

Najświętsza Rodzino, wzorze rodziny odrodzonej duchem chrześcijańskim,

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej,

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa

i miłości synowskiej,

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinie śmierci.

■ Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas, Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenia umysłu i serca,

Od oziębłości w służbie Bożej,

Od szukania przyjemności i wygód,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,

Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci.

■ Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych, wysłuchaj nas, Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i Waszą pokorę,

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,

Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych.

■ Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

■ Rodzino święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

■ Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za własną rodzinę

Ojcze Niebieski, proszę Cię o błogosławieństwo dla mojej rodziny. Otaczaj szczególną miłością tych, których kocham i strzeż ich od wszelkiego złego. Niech Twa łaska sprawi, abyśmy byli zawsze zjednoczeni między sobą i z Tobą w Najświętszym Sercu Twojego Syna, Jezusa. Spraw, abyśmy wzrastając w miłości i pokoju, cieszyli się Twoim błogosławieństwem na ziemi, zanim połączymy się z Tobą na zawsze w niebie. Amen

Powrót