Dzieła

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Nazaretanek

Aleja Jana Pawła II 20

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. (0-33) 876 64 86

e-mail: nazaretankikalwaria@wp.pl

Przedszkole nr 34 im. Najświętszej Rodziny

30-685 Kraków, ul. Nazaretańska 1

tel. (0-12) 654 24 40

www.przedszkolenazaret.pl

e-mail: przedszk34@poczt.onet.pl

Niepubliczne Przedszkole

Marcyporęba 5, 34-114 Brzeźnica

tel. (0-33) 879 20 88

Placówki opiekuńczo-lecznicze

Dom Pogodnej Starości „Nazaret”

38-213 Kołaczyce, Aleja Jana Pawła II 19

tel. (0-13) 441 06 00 fax 441 06 02

e-mail: dps_nazaret@poczta.onet.pl

­­­­­­­­­­Środowiskowy Dom Samopomocy im św. Kingi

33-100 Tarnów, Al. M.B. Fatimskiej 6

tel .fax (0-14) 622 41 49

www.sdsimswk.diecezja.tarnow.pl

e-mail: sds.sw.kingi@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

34-100 Wadowice, ul. Lwowska 31

tel.fax (0-33) 873 85 98

www.dpswadowice.pl

e-mail: dom@dpswadowice.pl

Świetlica dla Dzieci im. Jana Pawła II

34-100 Wadowice, ul. Lwowska 27

tel. (0-33) 823 28 51

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych

Dom Pomocy Społecznej

50-327 Wrocław, ul. Św. Marcina 10

tel. (0-71) 322 15 13 fax 322 42 98

e-mail: nazaret@wp.pl

Domy Samotnej Matki prowadzone przez nazaretanki

Dom Samotnej Matki i „Okno życia”

(Caritas Archidiecezji Krakowskiej)

30-128 Kraków, ul. Przybyszewskiego 39

tel. (12) 637 85 42

Diecezjalny Dom Samotnej Matki i Dziecka

(Caritas Archidiecezji Częstochowskiej)

42-310 Żarki Miasto, ul. Częstochowska 15

tel. (34) 314 81 76

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

(Diecezja Elbląska)

82-300 Elbląg, ul. Nowodworska 49

tel. (55) 233 80 79

e-mail: osrodekwsparcia@neostrada.pl

POWRÓT