Życie wspólne

,,Miłość Boga zgromadziła nas we wspólnocie, byśmy mogły przeżywać tajemnicę Nazaretu." Konstytucje nazaretanek

,,Miłość Boga zgromadziła nas we wspólnocie, byśmy mogły przeżywać tajemnicę Nazaretu." Konstytucje nazaretanek

Aby nasze świadectwo życia było skuteczne, potrzebujemy najpierw zakorzenienia we wspólnocie. Przykład Jezusa, który przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności 30 lat żył w domu cieśli z Nazaretu, prowadząc ubogie i pracowite życie, jest aż nadto wymowny.

Budujemy nasze wspólnoty przez modlitwę i wspólną pracę, dzielenie się wiarą i Bożym słowem, przez wzajemne słuchanie się i czas milczenia.

Wierzymy, że Bóg żyje w każdej z nas, dlatego chcemy przyjmować się wzajemnie z otwartością, szacunkiem i zaufaniem. Staramy się budować wspólnotę, w której każda siostra czuje, że do niej należy i jest jej potrzebna.

Codzienna Eucharystia umacnia jedność i miłość między nami. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej stajemy się bliskie dla siebie.

Pomaga nam świadomość, że jako osoby i wspólnoty podlegamy ciągłemu rozwojowi, dlatego przebaczamy i prosimy o przebaczenie budując w naszych domach atmosferę pojednania.

Czerpiemy też z bogactwa doświadczeń i mądrości sióstr starszych i chorych, towarzysząc im w doświadczeniach związanych z cierpieniem i odchodzeniem z czynnego apostolstwa.

Codziennie modlimy się za nasze zmarłe siostry, wspominając z wdzięcznością ich obecność między nami i świadectwo życia wiernego Bogu aż do końca

Kim jestesmy

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji WSPÓLNOTA

/Jeśli chcesz szybciej otworzyć plik, zapisz go najpierw na dysku/