Dzieła

,,Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu jest miedzynarodowym, apostolskim zgromadzeniem zakonnym na prawie papieskim."

"Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu jest międzynarodowym, apostolskim zgromadzeniem zakonnym." Konstytucje Nazaretanek

DZIEŁA APOSTOLSKIE NAZARETANEK

Prowincja krakowska

Placówki oświatowo- wychowawcze

Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej

Gimnazjum

25-365 Kielce, ul. J. Słowackiego 5

tel./fax (041) 343 51 99 fax 344 63 84

www.nazaret.kielce.pl

e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl

Liceum

25-365 Kielce, ul. J. Słowackiego 5

tel./fax (041) 343 51 99 fax 344 63 84

www.nazaret.kielce.pl

e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl

 

Katolicki Zespół Edukacyjny:

Przedszkole przy Parafii NMP

81 – 372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 26

tel. (0-58) 661 94 47 fax 661 94 46

www.pnmp-gdynia.pl

e-mail: przedszkolenazaret@interia.pl

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny przy Parafii NMP

81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 26

tel. (0-58) 660 64 64

www.kspgdynia.pl

e-mail: kspnazaret@wp.pl

 

Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej

Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej

30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 28

tel.fax (0-12) 654 15 03

www.szkolanazaret.krakow.pl

e –mail: sekretariat@szkolanazaret.pl

Gimnazjum

30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 28

tel.fax (0-12) 654 15 03

www.szkolanazaret.krakow.pl

e –mail: sekretariat@szkolanazaret.pl

Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny

42-200 Częstochowa, ul. 7 Kamienic 23

tel. (0-34) 324 62 44

e-mail: przedszkole.nazaretanek@niedziela.pl

Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek

42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 19

tel. (0-34) 374 06 28 fax (034)374 06 88

www.przedszkolenazaretanki.pl

e-mail: nazaretp@post.pl

<więcej>