Kalendarium

,,Umacniamy się w przekonaniu, że Bóg w każdej sytuacji posyła nas do głoszenia światu Ewangelii miłosci i pokoju."

„Umacniamy się w przekonaniu, że Bóg w każdej sytuacji posyła nas do głoszenia światu Ewangelii miłości i pokoju.” Konstytucje Nazaretanek

W najbliższym czasie…